Ophokplicht

De vogels en kippen van Nieuw Rotsoord moeten helaas een tijdje binnenblijven. Nadat afgelopen week in Nederland bij watervogels vogelgriep werd vastgesteld, is een landelijke afscherm- en ophokplicht van kracht. Dit om besmetting door wilde vogels te voorkomen. Ter geruststelling: onze vogels en kippen zijn gezond!

Helaas, dit tafereeltje is tijdelijk niet te zien. Zodra de ophokplicht
wordt opgeheven, mogen de kippen weer de schapen plagen.