Vijvertuin

Stadskinderen weten vaak niet meer waar ons voedsel vandaan komt. Ze realiseren zich lang niet altijd dat melk uit een koe of geit komt en dat aardappels aan de wortels groeien van een plant. Nieuw Rotsoord denkt dat kennis over de natuur belangrijk is om als mens de juiste keuzes te kunnen maken over wat je eet en hoe je omgaat met het milieu. Milieu en natuur zijn wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden en we doen ons best dat duidelijk te maken aan zoveel mogelijk stadskinderen.

We zijn heel trots op onze vijvertuin, waarin we water opvangen dat in de waterspeeltuin wordt opgepompt en ook regenwater dat op het dak van de stallen valt. Al dit water leiden we met goten naar de vijvertuin. Daar staan de waterplanten die er met elkaar voor zorgen dat het water gezuiverd wordt en zonder enig gevaar voor verontreiniging in de bodem kan worden opgenomen.