Villa Staatsen

Nieuw Rotsoord is gevestigd op het terrein van de voormalige wasserij Staatsen. Al sinds de oprichting zijn we gehuisvest in tijdelijke barakken, die ondertussen dringend aan vervanging toe zijn. Al een hele tijd geleden zijn we in gesprek gegaan met de gemeente over vernieuwing van de huisvesting.

Ook zijn we gaan praten met Woonin, eigenaar van de villa Staatsen (Rotsoord 24). Deze voormalige directeurswoning is ooit van het wasserijterrein afgesplitst. Onze droom was om de villa opnieuw bij het terrein te betrekken. Na lang onderhandelen heeft Woonin besloten de villa aan Stichting Nieuw Rotsoord te verkopen. Op 21 december 2023 werd het pand formeel aan ons overgedragen.

De villa wordt gerenoveerd en verduurzaamd en krijgt een publieksfunctie. Na het verwijderen van de bestaande barakken wordt het vrijkomende terrein opnieuw ingericht en verfraaid als groen park en speelgebied. Dit alles doen we in nauw overleg met de gemeente en onze buren op het Rotsoord. Vrijwilligers die hun denk- en/of spierkracht willen inbrengen bij dit project zijn welkom! Geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar beheerder@nieuwrotsoord.nl met daarin jouw contactgegevens en de aard van werkzaamheden die je wilt verrichten.

Veel dank aan:
– De Gemeente Utrecht: voor het vertrouwen in ons initiatief en het ter beschikking stellen van financiële middelen; in het bijzonder wethouders Eelco Eerenberg en Voortman Linda en onze ambtelijke steunpilaren Maik Schulz en André Everts.
– Woonin: voor de bereidheid om de villa aan ons te verkopen vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een gedeelde toekomstvisie voor het voormalige wasserijterrein, in het bijzonder Rob Hermeling RT en Anemoon van Dijk.
– Katalys: voor de continue ondersteuning en begeleiding; in het bijzonder Jitske Tiemersma; Carla Hartog en Erik Arkesteijn.
– De verschillende fondsen en goede doelen die geld hebben gedoneerd: The DOEN Foundation; het Cultuurfonds; K.F. Hein Fonds; Oranjefonds; Rabobank en VSBfonds.
– De experts en adviseurs die helpen en geholpen hebben bij het uitwerken van onze plannen: in het bijzonder Frank Stroeken; Martien Alblas; Roel Lichtenberg; Mike Geytenbeek; Ron de Haas; en Petra Röling.
– En last but not least: onze oud-beheerder Angelique Jacobs, die dit avontuur in gang heeft gezet, en al onze medewerkers en vrijwilligers en bestuursleden.