Vrijwilligers

Nieuw Rotsoord drijft op de inzet van vrijwilligers. In totaal zijn er wel zestig actief. Het idee is dat iedere vrijwilliger doet waar hij of zij goed in is. De een houdt van praten en overleggen en zit in het bestuur, de ander kan goed met een hamer overweg, vindt het fijn om te schilderen, werkt graag in de tuin of zit het liefst achter de computer.

De dieren op de kinderboerderij worden goed verzorgd en we kunnen ons erop laten voorstaan dat diensten en producten van prima kwaliteit zijn. De samenwerking van de vrijwilligers focust zich op het realiseren van concrete resultaten. Dat blijkt te werken.

De begeleiding van de vrijwilligers gebeurt in belangrijke mate door de vier vaste medewerkers, maar vanzelfsprekend helpen de vrijwilligers elkaar ook vaak onderling. Op die manier wordt de aanwezige ervaringskennis zo goed mogelijk benut. Het spreekt vanzelf dat vrijwilligers met een handicap of een psychosociale problematiek extra begeleiding nodig hebben, maar gelukkig is die beschikbaar dankzij subsidie van de gemeente.

Met elke vrijwilliger wordt een vrijwilligerscontract afgesloten. Daarin worden taken en verantwoordelijkheden vastgelegd, maar het heeft ook het voordeel dat de vrijwilliger gelijk is verzekerd.

Behalve vrijwilligers zijn er dan ook nog stagiaires actief. Het gaat om uiteenlopende opleidingen zoals vmbo, mbo en hbo. Daarnaast zijn er jongeren van middelbare scholen die een maatschappelijke stage lopen. De stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven heeft Nieuw Rotsoord in 2019 uitgeroepen tot de beste praktijkopleider in de provincie Utrecht voor het mbo-sector voedsel, groen en gastvrijheid!

Wil jij je inzetten als vrijwilliger of stagiair, meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Aanmelden