Nieuwe muurschildering

Vaste bezoekers is het ongetwijfeld al opgevallen: de zijmuur van de geitenstal heeft een nieuwe muurschildering. Kunstenares Cika Schulz tekende voor het ontwerp, waarbij zij ook de hulp inriep van de jongste bezoekers van Nieuw Rotsoord. Hun tekeningen zijn uiteraard verwerkt in de muurschildering. Bovenin wordt verwezen naar de historie van de kinderboerderij, die immers is gevestigd op het terrein waar ooit wasserij Staatsen zat. Het kunstwerk is onder meer tot stand gekomen dankzij een gulle bijdrage van het Initiatievenfonds.