Nieuwe huisvesting

 d
Beste vrijwilligers, bezoekers, buren en buurtbewoners,
We zijn verheugd te kunnen melden dat burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 31 oktober 2023 hebben besloten middelen beschikbaar te stellen voor de vernieuwing van onze nieuwe huisvesting en de herinrichting van ons terrein. Daarnaast hebben we de afgelopen tijd geld opgehaald bij verschillende fondsen en goede doelen.
Al deze subsidies en donaties hebben ons in staat gesteld om de villa Staatsen (Rotsoord 24) aan te kopen van woningcorporatie Woonin. Het plan is dat de villa na een grondige renovatie ons nieuwe hoofdonderkomen wordt. Daarna worden de bestaande barakken grotendeels afgevoerd en gaan we het terrein herinrichten. Dit alles doen we heel graag samen met jullie: alle vrijwilligers, medewerkers, bezoekers, buren en wijkbewoners die Nieuw Rotsoord een warm hart toedragen.
Op dit moment wordt de overdracht van de villa voorbereid. We hopen eind 2023 officieel eigenaar te zijn. In het voorjaar van 2024 nodigen we alle betrokkenen en geïnteresseerden graag uit om onze plannen toe te lichten, het proces uit te leggen en op te halen wie een steentje bij kan dragen aan de uitvoering van dit mooie en spannende project.
We houden jullie op de hoogte via onze website en diverse (sociale) media. Heb je in de tussentijd vragen of suggesties, benader dan gerust onze beheerder Angelique Jacobs (beheerder@nieuwrotsoord.nl) of Sander van Schijndel (s.vanschijndel@casema.nl), die vanuit het bestuur verantwoordelijk is voor het huisvestingsproject.
Namens het bestuur van Stichting Nieuw Rotsoord,
 Sander van Schijndel, secretaris