Crowdfunding groot succes

De crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor het vernieuwen van de volières is een groot succes. Het streefbedrag van 2.500 euro is gehaald. Sterker nog, er is zelfs ruim 300 euro meer binnengekomen. Wij willen alle donateurs heel erg bedanken voor hun gulle giften.